15 Juni 2015 1900 til 2100 Sommeravsluttning Borgund Gavlen