Symptomer

MS omfatter inflammasjon i sentralnervesystemet som etterfølges av tap av de beskyttende myelin skjedene som omgir nervefibrene [demyelinisering]. Myelinet virker som isolasjonsmateriale som omgir og beskytter elektriske ledninger. Når myelinet tar skade vil ikke nerveimpulsene kunne overføres så hurtig og effektivt som de skal. Som et resultat av den inflammatoriske prosessen vil det oppstå skadde områder [lesjoner eller plaques] i hjerne og ryggmarg som i sin tur gir ulike nevrologiske symptomer.

Vanlige symptomer kan være synstap, nummenhet og vissenhet, kraftsvekkelse, ustø gange, dobbeltsyn, økt trøttbarhet, varmeintoleranse, delvise eller fullstendige lammelser og en fornemmelse av elektrisk støt langs ryggsøylen ved bøyning i nakken. Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende. 

Symptomene kan forverres etter som tiden går. For personer med et progressivt sykdomsforløp kan symptomene gradvis forverres med tiden uten hurtige eller plutselige forandringer. 
Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager. De kan vedvare noen dager eller uker, og vil deretter helt eller delvis forsvinne med eller uten noen form for behandling. Nye forverringsepisoder opptrer med irregulære mellomrom.

Av Rune Midgard, overlege v/ Nasjonalt Kompetansesenter for MS