Støttespiller
Max Spill Ålesund har gjennom flere år vært vår viktigste støttespiller og bidratt til at vi har kunnet arrangere sammenkomster i regi av MS-Foreningen.
 
Ved å benytte seg av Max Spill Ålesunds tilbud støtter man Ålesund og Omegn MS-Forening.