Styret

Presentasjon av styret i Ålesund og Omegn MS Forening 2018


Anlaug Stavik

Leder

Frank Kerek

Nestleder
Ellingsøya
mobil: 980 90018
e-post:  frank_kerek@hotmail.com

Anita Aarseth
Anita Aarseth

Sekretær
Ørsta

Telefon 993 94162

e-post: ani.ars@hotmail.com

Britt Karin Vangen

Kasserer
Stranda
mobil:  412 56879
e-post:  brittvangen@gmail.com

Ingrid Weiberg-Aurdal

Styremedlem

Ålesund

Else Bjørdal Velle
Else Bjørdal Velle

Vara 1
6022 Straumgjerde 
mobil: 480 06871 
e-post:  

Hanne Mette Dimmen
Hanne Mette Dimmen

Vara 2

6153 Ørsta

tlf 950 25197

Mail  hannedimm@gmail.com